ÀrbitresClubsVòlei Platja

Convocatòria Eleccions 2020 a la RFEVB

631vistas

En el dia de hui i en compliment del que s’estableix en l’Ordre ECD 2764/2015, de 18 de desembre, pel qual es regulen els processos electorals en les federacions esportives espanyoles, i en el Reglament Electoral de la RFEVB aprovat per la Comissió Delegada de la RFEVB el 25 de maig de 2020,ratificat per la Comissió Directiva del Consell Superior d’Esports en la seua sessió de data  9 de juliol de 2020, es convoquen eleccions per a membres de l’Assemblea General,  la seua Comissió Delegada i a la Presidència de la Real Federació Espanyola de Voleibol.

Tota la informació sobre la convocatòria es publicarà des de hui en els taulers d’anuncis de la RFEVB i de totes les Federacions d’Àmbit Autonòmic, segons estableix el  Reglament Electoral.

Des de hui queda a la disposició de tots els interessats en l’apartat “Processos Electorals 2020” de la pàgina web oficial RFEVB http://www.rfevb.com/procesos-electorales-rfevb-2020  tota la informació necessària per al correcte desenvolupament electoral.