SEGUR ESPORTIU COMPETICIONS FEDERADES  2023-2024

La Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana ha arribat a un acord per a la prestació d’aquest servei amb la companyia asseguradora ALLIANZ SEGURS, PÒLISSA Núm.: 050683972

L’assistència sanitària ha d’efectuar-se únicament en Centres o per Facultatius designats per l’Assegurador. En cas contrari, el federat assumirà íntegrament les despeses originades.

PROTOCOL ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT ESPORTIU

POLISSA ACCIDENTS ESPORTIUS 2023-2024