SEGUR ESPORTIU COMPETICIONS FEDERADES  2022-2023

La Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana ha arribat a un acord per a la prestació d’aquest servei amb la companyia asseguradora ALLIANZ ASSEGURANCES, PÒLISSA Núm.: 050683972

L’assistència sanitària ha d’efectuar-se únicament en Centres o per Facultatius designats per l’Assegurador. En cas contrari, el federat assumirà íntegrament les despeses originades.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE DEPORTIVO

PÓLIZA ACCIDENTES DEPORTIVOS 2022-2023