INFORMACIÓ PROVES SUB-15 i SUB-17

RANKINGS ACTUALITZATS

INFANTIL FEMENÍ INFANTIL MASCULÍ CADET FEMENÍ CADET MASCULÍ

INFORMACIÓ 3a PROVA SUB-15 i SUB-17

DATA : Dissabte 22 de juny de 2019.

INSCRIPCIÓ : Enviar l’Annex II – Bul·letí d’Inscipció a una Prova abans del Dijous 20 de maig a las  13:00 h.

SEU: Platja de la Malvarrosa (VALENCIA). Beachbol  Ubicació

HORARI :
– 9:30 h. Acreditació.
– 10:00 h. Inici de les Competicions.

SISTEMA DE COMPETICIÓ :
Es disputarà mitjançant un quadre amb els equips inscrits a doble eliminació garantint-se un mínim de 4 partits disputats, llevat que les circumstàncies de volum d’inscripció aconsellen una altra cosa, sent advertit amb temps suficient als equips inscrits.

DOCUMENTACIÓ :

  • Autorització Federativa DE L’EQUIP emesa per la FVBCV
  • DNI de cada jugador, entrenador y/o acompanyant major d’edat (si escau)
  • BUTLLETÍ D’INSCRIPCIÓ DEL/ELS EQUIPS A la PROVA (segellada i aportada  per la FVBCV).