Formació

Convocat el Curs d’Entrenador de Voleibol Nivell I de Període Transitori a El Campello

772vistas

La Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana convoca un Curs d’Entrenador de Voleibol de Nivell I de Període Transitori,  del qual el Bloc Específic se celebrarà a El Campello, sent les classes presencials els dies 1, 7 i 8 de setembre. A més, aquest bloc específic comporta una docència online que s’impartirà fins al dia de la convocatòria ordinària.

El termini límit per a presentar la inscripció a aquest curs finalitza el pròxim 18 de juny. A continuació se celebraran les proves d’accés obligatòries (el divendres 21 de juny) i, per a aquells aspirants que les superen, el termini per a formalitzar la matrícula definitiva serà entre el 22 i el 27 de juny.

Aquesta formació té caràcter condicional i està pendent del reconeixement per la Direcció General d’Esport de la Generalitat Valenciana. Aquest reconeixement serà oficial complint aquesta federació la normativa vigent en relació a la formació d’entrenadors esportius en període transitori, de conformitat amb:

  • La Disposició transitòria primera del RD 1363/2007, de 24 d’octubre (BOE de 8/11/2007).
  • L’Ordre *ECD 158/2014, de 5 de febrer (BOE de 8/02/2014).
  • El Pla formatiu de la modalitat esportiva de voleibol (BOE de 2/07/2012).

Per a poder accedir al reconeixement de l’activitat de formació esportiva, la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana ha signat una declaració responsable el mes de maig de 2019, assumint la responsabilitat del compliment dels requisits establits.

L’organització de la prova d’accés, el bloc específic i el control del període de pràctiques correspon a la federació.

Més informació en: https://fvbcv.com/formacio/