TecnificacióPED CHESTE

CONVOCATÒRIA PED CHESTE CURS 2019/2010

2.23Kvistas

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana  convoquen 12 places entre els cursos de 1° de E.S.O. i 4° de E.S.O per al curs 2019-2020 en el Pla d’Especialització Esportiva de Voleibol .

El termini de presentació de sol·licituds (segons el model del ANNEX I – SOL·ICITUD PED XEST 2019-2020) es realitzarà en les oficines de la Federació de  Voleibol de la C.V. finalitzant el 23 d’Abril de 2019 abans de les 15.00 hores.

Cadascuna de les sol·licituds haurà de vindre acompanyada de la següent documentació :

Les proves d’accés es realitzaran els dies 2 i 3 de maig de 2019 en els llocs que s’anunciaran oportunament.

CONVOCATÒRIA COMPLETA : Convocatòria Ped Xest Voleibol 2019-20

INFORMACIÓ, INSCRIPCIÓ I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

FEDERACIÓ DE VOLEIBOL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Carrer Professor Beltran Baguena 4-312-A València  o Carrer Córdoba, 8-1ºD Alacant
Telèfons: 963918760 // 667226204 // 965227221
Horari d’atenció al públic: 10.30 a 12.30
Contacte: Javier Lloret Barberá
Fax: 963924955
email : fvbcv@fvbcv.com