Formació

La FVBCV convoca tres nous Cursos d’Entrenador de Voleibol Nivell I de Període Transitori

750vistas

La Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana convoca tres nous cursos d’Entrenador de Voleibol de Nivell
I de Període Transitori, la Docència Presencial del qual del Bloc Específic se celebrarà a Quart de Poblet
(València), Biar (Alacant) i Grau de Castelló.

Aquesta formació té caràcter condicional i està pendent del reconeixement per la Direcció General d’Esport
de la Generalitat Valenciana. Aquest reconeixement serà oficial complint aquesta federació la normativa vigent amb relació a la formació d’entrenadors esportius en període transitori, de conformitat amb:

 • La Disposició transitòria primera del RD 1363/2007, de 24 d’octubre (BOE de 8/11/2007).
 • L’Ordre ECD 158/2014, de 5 de febrer (BOE de 8/02/2014).
 • L’Ordre 20/2019, de 16 de desembre (DOGV de 24.12.2019).
 • El Pla formatiu de la modalitat esportiva de voleibol (BOE de 2/07/2012).

Per a poder accedir al reconeixement de l’activitat de formació esportiva, la Federació de Voleibol de la
Comunitat Valenciana ha signat una declaració responsable el mes de maig de 2020, assumint la
responsabilitat del compliment dels requisits establits.

L’organització de la prova d’accés, el bloc específic i el control del període de pràctiques correspon a aquesta
federació.

CURS D’ENTRENADOR DE VOLEIBOL “NIVELL I” – DE PERÍODE TRANSITORI:

Data de celebració:

 • Bloc específic: (classes presencials)
  • Quart de Poblet (València) – del 27 de juny al 5 de juliol de 2020
  • Biar (Alacant) – del 5 al 13 de setembre de 2020
  • Grau de Castelló – del 5 al 13 de setembre de 2020
 • Bloc comú: setembre/octubre 2020

Data límit d’inscripció: 31 de maig de 2020

Més informació: